Mühasibatlıq

Mühasibatlığın təşkili

Sahibkarlar hər zaman “uçotu necə qurum? Uçot mənə nə verir? Mühasibatlıq olmasa işləmək olmaz? Xeyli vaxtdır işləyirəm, amma uçotum olmayıb, indi yaransa yarımçıq olacaq? Uçotum olsa vergi mənə “ilişəcək”” tipli sullara cavab axtarırlar. Əslində onların narahatçılığı başa düşüləndir.
Bəzən mühasibin səriştəsizliyindən sahibkarlar nağd vəsaitlərin axınında problemlər yaşayırlar və daima pul sıxıntısı içərisində maliyyə mənbələri axtarmağa məcbur olurlar. Peşəkar komandamız mühasibatlığın təşkili zamanı bu nüanslara xüsusi önəm verir.

Mühasibatlığın təşkili

Sahibkarlar hər zaman “uçotu necə qurum? Uçot mənə nə verir? Mühasibatlıq olmasa işləmək olmaz? Xeyli vaxtdır işləyirəm, amma uçotum olmayıb, indi yaransa yarımçıq olacaq? Uçotum olsa vergi mənə “ilişəcək”” tipli sullara cavab axtarırlar. Əslində onların narahatçılığı başa düşüləndir.
Bəzən mühasibin səriştəsizliyindən sahibkarlar nağd vəsaitlərin axınında problemlər yaşayırlar və daima pul sıxıntısı içərisində maliyyə mənbələri axtarmağa məcbur olurlar. Peşəkar komandamız mühasibatlığın təşkili zamanı bu nüanslara xüsusi önəm verir.

Əmək haqqlarının, məzuniyyətlərin, ezamiyyələrin, xəstəlik və s. hesablanması və ödənilməsi prosesi düzgün təşkil edilmədikdə çox zaman sahibkarlarla işçilər arasında anlaşılmazlıqlar olur. Təbii ki, böyük şirkətlərdə, xüsusilə işçi sayı çox olan təsərrüfat subyektlərində kadr uçotu ilə mühasibatlıq arasında daima anlaşılmazlıqlar, bir-birini ittiham etmə halları baş verir. Bunun üçün Good Finance sağlam bir əmək haqqı hesablama sistemi quraraq problemləri həll etməyi müştərilərinə təklif edir.

Faydalar:
• Düzgün əmək haqqı hesablanması,
• Dövlət orqanları ilə münasibətdə, xüsusilə əmək haqqından tutulan vergi və DSMF ayırmaları üzrə düzgün uçot.

Əmək haqqlarının hesablanması

Əmək haqqlarının hesablanması

Əmək haqqlarının, məzuniyyətlərin, ezamiyyələrin, xəstəlik və s. hesablanması və ödənilməsi prosesi düzgün təşkil edilmədikdə çox zaman sahibkarlarla işçilər arasında anlaşılmazlıqlar olur. Təbii ki, böyük şirkətlərdə, xüsusilə işçi sayı çox olan təsərrüfat subyektlərində kadr uçotu ilə mühasibatlıq arasında daima anlaşılmazlıqlar, bir-birini ittiham etmə halları baş verir. Bunun üçün Good Finance sağlam bir əmək haqqı hesablama sistemi quraraq problemləri həll etməyi müştərilərinə təklif edir.

Faydalar:
• Düzgün əmək haqqı hesablanması,
• Dövlət orqanları ilə münasibətdə, xüsusilə əmək haqqından tutulan vergi və DSMF ayırmaları üzrə düzgün uçot.

Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması

Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə, Dövlət Məşğulluq Fonduna və digər dövlət idarələrinə hesbatların hazırlanması və təqdim edilməsi kifayət qədər işə məsuliyyətli yanaşma və vaxta nəzarət etməklə fəaliyyəti təşkil etmək məcburiyyəti yaradır. Təsadüfi deyil ki, yalnış hesabatların təqdim edilməsinə qarşı ciddi cərimələr nəzərdə tutulub. Good Finance peşəkar komandası ilə, işə məsuliyyətli yanaşma tərzi ilə daim müştərilərini bu tipli risklərdən qoruyur.

Faydalar:
• Hesabatların düzgün hazırlanması,
• Cərimə riskindən azad olma,
• Dövlət orqanları ilə münasibətlərin nümunəvi təşkil edilməsi.

Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması

Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə, Dövlət Məşğulluq Fonduna və digər dövlət idarələrinə hesbatların hazırlanması və təqdim edilməsi kifayət qədər işə məsuliyyətli yanaşma və vaxta nəzarət etməklə fəaliyyəti təşkil etmək məcburiyyəti yaradır. Təsadüfi deyil ki, yalnış hesabatların təqdim edilməsinə qarşı ciddi cərimələr nəzərdə tutulub. Good Finance peşəkar komandası ilə, işə məsuliyyətli yanaşma tərzi ilə daim müştərilərini bu tipli risklərdən qoruyur.

Faydalar:
• Hesabatların düzgün hazırlanması,
• Cərimə riskindən azad olma,
• Dövlət orqanları ilə münasibətlərin nümunəvi təşkil edilməsi.