Biznesin yaradılması və başlanılması

Yeni şirkətlərin qeydiyyata alınması

Good Finance müştərilərinə yeni şirkətlərin dövlət qeydiyyatına alınması, hüquqi sənədlərin əldə edilməsi, qeydiyyatdan sonrakı proseslərin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. Adətən yeni qeydiyyatdan keçən təsərrüfat subyektləri möhürün və ASAN imzanın alınması, bank hesabının açılması və s. işlərdə çətinlik çəkirlər. Biz müştərilərə yuxarıda qeyd edilən xidmətləri təşkil etməklə qısa zamanda onların bu tipli problemlərini həll edirik.

Faydalar:
• Sürətli qeydiyyat sənədlərinin hazırlanması
• Sahibkar adından və sahibkar iştirak etmədən qeydiyyatın həyata keçirilməsi.

Yeni şirkətlərin qeydiyyata alınması

Good Finance müştərilərinə yeni şirkətlərin dövlət qeydiyyatına alınması, hüquqi sənədlərin əldə edilməsi, qeydiyyatdan sonrakı proseslərin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. Adətən yeni qeydiyyatdan keçən təsərrüfat subyektləri möhürün və ASAN imzanın alınması, bank hesabının açılması və s. işlərdə çətinlik çəkirlər. Biz müştərilərə yuxarıda qeyd edilən xidmətləri təşkil etməklə qısa zamanda onların bu tipli problemlərini həll edirik.

Faydalar:
• Sürətli qeydiyyat sənədlərinin hazırlanması
• Sahibkar adından və sahibkar iştirak etmədən qeydiyyatın həyata keçirilməsi.

Lisenziya və digər razılıq formlarının dövlət orqanlarından alınması kifayət qədər mürəkkəb, vaxt alan və prosedurlarla zəngin bir işdir. Good Finance müştərilərinə onların əvəzinə həmin işləri həyata keçirmək üçün öz xidmətlərini təklif edir.

Faydalar:
• Etibarnamə əsasında müştəri adından dövlət qarşısında çıxış edərək lisenziya və icazələrin alınması
• Lisenziya və razılıqlar barədə müştəriyə hər cür konsaltinqin təşkil edilməsi.

Biznesin müxtəlif sahələri üçün lisenziyaların alınması

Biznesin müxtəlif sahələri üçün lisenziyaların alınması

Lisenziya və digər razılıq formlarının dövlət orqanlarından alınması kifayət qədər mürəkkəb, vaxt alan və prosedurlarla zəngin bir işdir. Good Finance müştərilərinə onların əvəzinə həmin işləri həyata keçirmək üçün öz xidmətlərini təklif edir.

Faydalar:
• Etibarnamə əsasında müştəri adından dövlət qarşısında çıxış edərək lisenziya və icazələrin alınması
• Lisenziya və razılıqlar barədə müştəriyə hər cür konsaltinqin təşkil edilməsi.

Şirkətlərin dondurulması və bağlanması

Good Finance müştərilərinə VÖEN-lərinin dondurulmasını və birdəfəlik bağlanması xidmətlərini təklif edir. Təbii ki, heç bir təsərrüfat subyekti istədiyi vaxt biznesini bağlaya bilməz. Bunun üçün bir çox işlər qaydasına salınmalı, bir sözlə, bağlanma proseduruna hazır olunmalıdır. Biz müşətirləri qeyd edilən prosedurlara hazırlayır və təsərrüfat subyektlərinin bağlanması işinə start vermklə xidmətimizi icra etməyə başlayırıq.

Faydalar:
• Cəld şəkildə şirkətlərin fəaliyyətlərinin dondurulması
• Şirkətlərin bağlanma prosesinin uzunmüddətli olmasına baxmayaraq izlənməsi və prosesin icra edilməsi
• Bağlanmadan sonra belə vergidə yarana biləcək sualların cavablandırılması.

Şirkətlərin dondurulması və bağlanması

Good Finance müştərilərinə VÖEN-lərinin dondurulmasını və birdəfəlik bağlanması xidmətlərini təklif edir. Təbii ki, heç bir təsərrüfat subyekti istədiyi vaxt biznesini bağlaya bilməz. Bunun üçün bir çox işlər qaydasına salınmalı, bir sözlə, bağlanma proseduruna hazır olunmalıdır. Biz müşətirləri qeyd edilən prosedurlara hazırlayır və təsərrüfat subyektlərinin bağlanması işinə start vermklə xidmətimizi icra etməyə başlayırıq.

Faydalar:
• Cəld şəkildə şirkətlərin fəaliyyətlərinin dondurulması
• Şirkətlərin bağlanma prosesinin uzunmüddətli olmasına baxmayaraq izlənməsi və prosesin icra edilməsi
• Bağlanmadan sonra belə vergidə yarana biləcək sualların cavablandırılması.