Audit

Daxili audit

Daxili audit strukturu birbaşa sahibkara tabe olan və sahibkarı bir növ sığortalayan xidmətdir. Sahibkar şübhəli bildiyi bütün sualların cavablarını daxili auditdə axtarır. Good Finance davamlı olaraq daxili audit xidmətini təklif edir və davamlı olaraq sahibkara müəyyən etdiyi nöqsanlar, uyğunsuzluqlar və kənarlaşmalar barədə məlumat veirir. Biz xidməti təşkil edərkən maksimum dərəcədə biznes proseslərinə əngəl törətməməyə çalışırıq. Əsas məqsədimiz “oğru axtarmaq” deyil, biznesə yardım etməkdir. Bu sahədə ciddi nəticələrimiz vardır ki, müştərilərin xidmətimizdən istifadə etməsinə əsas yarada bilər.

Faydalar:
• Riskli əməliyyatların aşkar edilməsi
• Oğurluq halların qarşısının alınması
• Biznes proseslərinin nizama salınması
• Peşəkar rəy
• Vaxtaşırı hesabatlar göndərməklə cari vəziyyət barədə məlumatların təqdim edilməsi,
• Daimi nəzarətlə proseslərə yerindəcə reaksiya verilməsi.

Daxili audit

Daxili audit strukturu birbaşa sahibkara tabe olan və sahibkarı bir növ sığortalayan xidmətdir. Sahibkar şübhəli bildiyi bütün sualların cavablarını daxili auditdə axtarır. Good Finance davamlı olaraq daxili audit xidmətini təklif edir və davamlı olaraq sahibkara müəyyən etdiyi nöqsanlar, uyğunsuzluqlar və kənarlaşmalar barədə məlumat veirir. Biz xidməti təşkil edərkən maksimum dərəcədə biznes proseslərinə əngəl törətməməyə çalışırıq. Əsas məqsədimiz “oğru axtarmaq” deyil, biznesə yardım etməkdir. Bu sahədə ciddi nəticələrimiz vardır ki, müştərilərin xidmətimizdən istifadə etməsinə əsas yarada bilər.

Faydalar:
• Riskli əməliyyatların aşkar edilməsi
• Oğurluq halların qarşısının alınması
• Biznes proseslərinin nizama salınması
• Peşəkar rəy
• Vaxtaşırı hesabatlar göndərməklə cari vəziyyət barədə məlumatların təqdim edilməsi,
• Daimi nəzarətlə proseslərə yerindəcə reaksiya verilməsi.

Kənar audit şirkətə üçüncü baxışı formalaşdırır. İşin icraçısı, sahibkar və onlardan asılı olmayan üçüncü şəxs. Hər bir sağlam biznes ildə ən azı bir dəfə kənar baxışdan keçməli, risklərini qabaqcadan sığortalamalı və yalnış olan biznes prosesləri üçün təkliflər almalıdır. Belə olan halda sahibkar rahatlıqla bütün diqqətini satış və marketinq tipli məsələlərə yönəldə bilər. Çünki, maliyyə və mühasibatlığın təşkili qaydasında olduqda sahibkar daha sağlam şirkətlə fəaliyyətini təşkil edə bilər. Good Finance müştərilərinə yerli və beynəlxalq istiqamətlərlə maliyyə auditi xidmətlərini təklif edir və audit rəyinin müştəri üçün nə qədər önəmli olduğunu audit bitər-bitməz sahibkara çatdırır.

Faydalar:
• Riskli əməliyyatların aşkar edilməsi,
• Oğurluq halların qarşısının alınması,
• Biznes proseslərinin nizama salınması,
• Peşəkar rəy.

Kənar audit

Kənar audit

Kənar audit şirkətə üçüncü baxışı formalaşdırır. İşin icraçısı, sahibkar və onlardan asılı olmayan üçüncü şəxs. Hər bir sağlam biznes ildə ən azı bir dəfə kənar baxışdan keçməli, risklərini qabaqcadan sığortalamalı və yalnış olan biznes prosesləri üçün təkliflər almalıdır. Belə olan halda sahibkar rahatlıqla bütün diqqətini satış və marketinq tipli məsələlərə yönəldə bilər. Çünki, maliyyə və mühasibatlığın təşkili qaydasında olduqda sahibkar daha sağlam şirkətlə fəaliyyətini təşkil edə bilər. Good Finance müştərilərinə yerli və beynəlxalq istiqamətlərlə maliyyə auditi xidmətlərini təklif edir və audit rəyinin müştəri üçün nə qədər önəmli olduğunu audit bitər-bitməz sahibkara çatdırır.

Faydalar:
• Riskli əməliyyatların aşkar edilməsi,
• Oğurluq halların qarşısının alınması,
• Biznes proseslərinin nizama salınması,
• Peşəkar rəy.