Konsaltinq

Vergi qanunvericiliyinə əsasən konsaltinq

Əksər firmaların yaralı yeri vergi orqanları ilə münasibatlərdir. Bəzən işi bilməməkdən, bəzən münasibətləri düzgün təşkil etməməkdən dövlət orqanları ilə, xüsusilə vergi orqanları ilə problemlər yaşanır. Artıq vergi məbləğlərinin hesablanması, ƏDV depozit hesabının idarə olunmasındakı boşluqlar, vergi orqanları ilə yazışmaların düzgün aparılmaması və s. hallar fəaliyyətin təşkilində ciddi risk aspektləridir. Good Finance sizə güclü vergi konsultantları komandası ilə tam dəqiq, düzgün və davamlı xidmət təklif edir. Sizin yerinizə vergi orqanları ilə danışıqlar aparır, vergi uçotunun təşkili ilə bağlı vacib məsləhətlər verir.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Vergilərin optimizasiyası
• Daima dəyişən qanunvericiliyə uyğun olaraq müştərinin məlumatlandırılması.

Vergi qanunvericiliyinə əsasən konsaltinq

Əksər firmaların yaralı yeri vergi orqanları ilə münasibatlərdir. Bəzən işi bilməməkdən, bəzən münasibətləri düzgün təşkil etməməkdən dövlət orqanları ilə, xüsusilə vergi orqanları ilə problemlər yaşanır. Artıq vergi məbləğlərinin hesablanması, ƏDV depozit hesabının idarə olunmasındakı boşluqlar, vergi orqanları ilə yazışmaların düzgün aparılmaması və s. hallar fəaliyyətin təşkilində ciddi risk aspektləridir. Good Finance sizə güclü vergi konsultantları komandası ilə tam dəqiq, düzgün və davamlı xidmət təklif edir. Sizin yerinizə vergi orqanları ilə danışıqlar aparır, vergi uçotunun təşkili ilə bağlı vacib məsləhətlər verir.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Vergilərin optimizasiyası
• Daima dəyişən qanunvericiliyə uyğun olaraq müştərinin məlumatlandırılması.

Tez-tez rast gəlinən hallardan biri də sahibkarların “mən nə qədər vergi ödəyirəm, elə yenə vergiyə borcum var” tipli şikayətlənməsidir. Bəzən yanlışlıqla çox ödənilən vergi məbləğləri ciddi avans məbləğləri yaradır, bəzən də ödənilməmiş vergilərə görə cərimələr tətbiq edilir. Həm pul vəsaitlərinin idarə edilməsi, həm də cərimələnmə baxımından vergi ödənişlərinin vaxtaşırı optimizasiyası sahibkarlar üçün ciddi ehtiyac meyarları yaradır. Good Finance analizlər edərək vergi ilə münasibətlərdə – vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsində və ödənişlərin optimizasiyasında maraqlı təkliflər irəli sürür. İstənilən sahibkar bu xidmətdən faydalana bilər.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Artıq vergi ödənişlərindən qorunma.

Vergi ödənişlərinin optimizasiyası

Vergi ödənişlərinin optimizasiyası

Tez-tez rast gəlinən hallardan biri də sahibkarların “mən nə qədər vergi ödəyirəm, elə yenə vergiyə borcum var” tipli şikayətlənməsidir. Bəzən yanlışlıqla çox ödənilən vergi məbləğləri ciddi avans məbləğləri yaradır, bəzən də ödənilməmiş vergilərə görə cərimələr tətbiq edilir. Həm pul vəsaitlərinin idarə edilməsi, həm də cərimələnmə baxımından vergi ödənişlərinin vaxtaşırı optimizasiyası sahibkarlar üçün ciddi ehtiyac meyarları yaradır. Good Finance analizlər edərək vergi ilə münasibətlərdə – vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsində və ödənişlərin optimizasiyasında maraqlı təkliflər irəli sürür. İstənilən sahibkar bu xidmətdən faydalana bilər.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Artıq vergi ödənişlərindən qorunma.

Maliyyə vəziyyətinin dəyərləndirilməsi üzrə konsaltinq

Good Finance müştərilərinə kifayət qədər maraqlı olacaq bir xidmət növü təklif edir. Təsəvvür edin ki, sahibkar Good Finance komandasından analizlər edərək maliyyə vəziyyətinin hansı vəziyyətdə olduğunu istəyir. Komanda analizlər edir, görüşlər təşkil edir, maliyyə hesabatlarına baxış təşkil edir, dövlət orqanları ilə münasibətləri araşdırır və qərar qəbul edir. Maraqlıdır ki, analiz sonrası bir çox sahibkarlar şok effektini yaşayır. Yəni, gözləmədikləri mənəzərəyə şahid olurlar. Uğurlu gördükləri biznes uğurlu deyil, ciddi risk gözləyirlər, hər şey qaydasındadır, bir müddət sonra effektiv olacaq, hiss etdikləri risk əslində biznesin inkişafına töhvədir və s. tipli araşdırma nəticələri formalaşır. Buna görə də mütəmadi və ya müəyyən müddətdən bir bu xidmətin həyata keçirilməsində fayda var.

Faydalar:
• Şirkətin cari maliyyə durumu barədə müfəssəl rəy
• Maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi və tövsiyələr
• Route plana hazırlanmış rəyin ciddi təsiri.

Maliyyə vəziyyətinin dəyərləndirilməsi üzrə konsaltinq

Good Finance müştərilərinə kifayət qədər maraqlı olacaq bir xidmət növü təklif edir. Təsəvvür edin ki, sahibkar Good Finance komandasından analizlər edərək maliyyə vəziyyətinin hansı vəziyyətdə olduğunu istəyir. Komanda analizlər edir, görüşlər təşkil edir, maliyyə hesabatlarına baxış təşkil edir, dövlət orqanları ilə münasibətləri araşdırır və qərar qəbul edir. Maraqlıdır ki, analiz sonrası bir çox sahibkarlar şok effektini yaşayır. Yəni, gözləmədikləri mənəzərəyə şahid olurlar. Uğurlu gördükləri biznes uğurlu deyil, ciddi risk gözləyirlər, hər şey qaydasındadır, bir müddət sonra effektiv olacaq, hiss etdikləri risk əslində biznesin inkişafına töhvədir və s. tipli araşdırma nəticələri formalaşır. Buna görə də mütəmadi və ya müəyyən müddətdən bir bu xidmətin həyata keçirilməsində fayda var.

Faydalar:
• Şirkətin cari maliyyə durumu barədə müfəssəl rəy
• Maliyyə risklərinin müəyyən edilməsi və tövsiyələr
• Route plana hazırlanmış rəyin ciddi təsiri.