Maliyyə menecmenti

Maliyyə – analitika sisteminin qurulması

Sahibkarlar daxili proseslərdə işlərin necə effektiv təşkil olunmasından adətən az xəbərdar olurlar. Bəzən daimi anbar qalıqlarındakı fərqlərin yaranması, satış qiymətlərinin rəqabətli olmaması, maya dəyərlərinin tam və düzgün formalaşmaması nəticəəsində hiss etmədən ciddi itki yaşayırlar. Good Finance maliyyə – analitika sistemi quraraq yüksək dəqiqliklə analizlər edir və əmsallara əsaslanaraq müştərilərinə fəaliyyəti üçün vacib olan informasiyaları çatdırır. Analizlər bütün sahələri əhatə edir və sahibkara daimi uyğunsuzluqlar və gələcəkdə görülməli işlər barədə əhəmiyyətli informasiyaları təqdim edir.

Faydalar:
• Maliyyə analizlərinin hazırlanması
• Analitik uçotla real fəaliyyətin müşahidə edilməsi
• Mallar və xidmətlərin maya dəyərlərinin, marjalılığının analizlərini görmə.

Maliyyə – analitika sisteminin qurulması

Sahibkarlar daxili proseslərdə işlərin necə effektiv təşkil olunmasından adətən az xəbərdar olurlar. Bəzən daimi anbar qalıqlarındakı fərqlərin yaranması, satış qiymətlərinin rəqabətli olmaması, maya dəyərlərinin tam və düzgün formalaşmaması nəticəəsində hiss etmədən ciddi itki yaşayırlar. Good Finance maliyyə – analitika sistemi quraraq yüksək dəqiqliklə analizlər edir və əmsallara əsaslanaraq müştərilərinə fəaliyyəti üçün vacib olan informasiyaları çatdırır. Analizlər bütün sahələri əhatə edir və sahibkara daimi uyğunsuzluqlar və gələcəkdə görülməli işlər barədə əhəmiyyətli informasiyaları təqdim edir.

Faydalar:
• Maliyyə analizlərinin hazırlanması
• Analitik uçotla real fəaliyyətin müşahidə edilməsi
• Mallar və xidmətlərin maya dəyərlərinin, marjalılığının analizlərini görmə.

Maliyyə hesabatları olmadan sahibkarlar əslində nə üçün çalışdıqlarını tam anlaya bilməzlər. Xüsusilə, Mənfəət və Zərər, Balans və Nağd pulun hərəkəti haqqında hesabatların hazırlanması və detallı analizləri çox vacibdir. Bəzən sahibkarlar digər qurumlarla əməkdaşlıq edərkən onlardan maliyyə hesabatları tələb olunur. Həmin maliyyə hesabatları ki, onlar fəaliyyəti detallı əks etdirir. Sahibkarın qazancını, aktivlərini, öhdəliklərini göstərən hesabat formlarıdır. Good Finance birdəfəlik və ya daimi maliyyə hesabatlarının hazırlanması xidmətini müştərilərinə təklif edir.

Faydalar:
• Maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi
• Partnyorlarla, banklarla münasibətdə maliyyə hesabatları tələbinin ödənilməsi
• Aktivlərin idarə edilməsi, öhdəliklərin və alacaqların izlənməsi
• Pul axınının idarə edilməsi.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Maliyyə hesabatları olmadan sahibkarlar əslində nə üçün çalışdıqlarını tam anlaya bilməzlər. Xüsusilə, Mənfəət və Zərər, Balans və Nağd pulun hərəkəti haqqında hesabatların hazırlanması və detallı analizləri çox vacibdir. Bəzən sahibkarlar digər qurumlarla əməkdaşlıq edərkən onlardan maliyyə hesabatları tələb olunur. Həmin maliyyə hesabatları ki, onlar fəaliyyəti detallı əks etdirir. Sahibkarın qazancını, aktivlərini, öhdəliklərini göstərən hesabat formlarıdır. Good Finance birdəfəlik və ya daimi maliyyə hesabatlarının hazırlanması xidmətini müştərilərinə təklif edir.

Faydalar:
• Maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi
• Partnyorlarla, banklarla münasibətdə maliyyə hesabatları tələbinin ödənilməsi
• Aktivlərin idarə edilməsi, öhdəliklərin və alacaqların izlənməsi
• Pul axınının idarə edilməsi.

Maliyyə diaqnostikası və maliyyə menecmenti sisteminin qurulması

Praktikadan deyə bilərik ki, maliyyə menecmenti sisteminin qurulması üçün müraciət edən sahibkarlar adətən kifayət qədər problem yaşamış, itkilərə, oğurluqlara məruz qalmış şəxslər olur. Yəni, qabaqcadan maliyyə menecmenti sistemini qurmadan riskli fəaliyyət göstərir və nəticədə ciddi itkilərə məruz qalırlar. Good Finance maliyyə diaqnostikası və maliyyə sisteminin qurulmasında böyük təcrübəyə malikdir və müştərilərinə bütün biznes proseslərini nəzərdən keçirərək maliyyə diaqnostikası prosesini həyata keçirir və diaqnostika nəticəsində maliyyə menecmenti sistemini qurur. Bu xidmət birdəfəlik olaraq təklif edilir. Xidmətin reallaşmasından sonra müştərilərimiz minimum risklə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Artıq güclü qurulmuş sistem kənar oğurluqların və itkilərin qarşısını alır.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Biznes proseslərində boşluqların müəyyən edilməsi və tədbirlər planı
• Oğurluq, kənarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün sistemin qurulması
• Maliyyə menecmenti sistemi vasitəsilə maliyyə fəaliyyətinə nəzarətin asanlaşdırılması.

Maliyyə diaqnostikası və maliyyə menecmenti sisteminin qurulması

Praktikadan deyə bilərik ki, maliyyə menecmenti sisteminin qurulması üçün müraciət edən sahibkarlar adətən kifayət qədər problem yaşamış, itkilərə, oğurluqlara məruz qalmış şəxslər olur. Yəni, qabaqcadan maliyyə menecmenti sistemini qurmadan riskli fəaliyyət göstərir və nəticədə ciddi itkilərə məruz qalırlar. Good Finance maliyyə diaqnostikası və maliyyə sisteminin qurulmasında böyük təcrübəyə malikdir və müştərilərinə bütün biznes proseslərini nəzərdən keçirərək maliyyə diaqnostikası prosesini həyata keçirir və diaqnostika nəticəsində maliyyə menecmenti sistemini qurur. Bu xidmət birdəfəlik olaraq təklif edilir. Xidmətin reallaşmasından sonra müştərilərimiz minimum risklə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Artıq güclü qurulmuş sistem kənar oğurluqların və itkilərin qarşısını alır.

Faydalar:
• Vergi riskinin aradan qaldırılması
• Biznes proseslərində boşluqların müəyyən edilməsi və tədbirlər planı
• Oğurluq, kənarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün sistemin qurulması
• Maliyyə menecmenti sistemi vasitəsilə maliyyə fəaliyyətinə nəzarətin asanlaşdırılması.

Şirkətlərdə mühasibatlıq təşkil olunur, amma maliyyə işini də mühasibatlığa yükləyərək onlardan sahələrinə tam aid olmayan nəticələr istənilir. Maliyyə menecmenti işini maliyyə üzrə peşəkarlar həyata keçirməli və işin təşkili birbaşa mühasibatlıqdan faydalanmalıdır. Maliyyə sistemini qurduqdan sonra sahibkar maliyyənin idarə edilməsində çətinlik yaşamır, mütəmadi məlumatlar alır, vacib maliyyə qərarlarının qəbul olunmasında problemlərlə rastlaşmır.

Faydalar:
• Maliyyə – pul vəsaitlərinə nəzarət
• Çaliyyə strategiyasının icara edilməsi
• Büdcənin formalaşdırılması və büdcəyə nəzarət
• Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsində sahibkara yardımlar
• Maliyyə risklərinin aradan qaldırılması.

Maliyyə menecmenti xidməti

Maliyyə menecmenti xidməti

Şirkətlərdə mühasibatlıq təşkil olunur, amma maliyyə işini də mühasibatlığa yükləyərək onlardan sahələrinə tam aid olmayan nəticələr istənilir. Maliyyə menecmenti işini maliyyə üzrə peşəkarlar həyata keçirməli və işin təşkili birbaşa mühasibatlıqdan faydalanmalıdır. Maliyyə sistemini qurduqdan sonra sahibkar maliyyənin idarə edilməsində çətinlik yaşamır, mütəmadi məlumatlar alır, vacib maliyyə qərarlarının qəbul olunmasında problemlərlə rastlaşmır.

Faydalar:
• Maliyyə – pul vəsaitlərinə nəzarət
• Çaliyyə strategiyasının icara edilməsi
• Büdcənin formalaşdırılması və büdcəyə nəzarət
• Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsində sahibkara yardımlar
• Maliyyə risklərinin aradan qaldırılması.