Kadr uçotu

Məhdud kadr işlərinin təşkili

Xüsusilə kiçik təşkilatlarda İnsan Resurslarının idarəedilməsi üzrə struktur bölmələr mövcud olmur. Good Finance müştərilərinə məhdud kadr uçotu xidmətini təklif edir. Xidmət işçilərin qeydiyyata alınması, əmək müqavilələrinin bağlanması, icbari sığorta, əmək haqqı kartlarının açılması, məzuniyyətlərin, ezamiyyələrin sənədləşdirilməsi, xəstəlik hesablanması və sənədləşdirilməsi və s. tipli işləri özündə əks etdirir.

Faydalar:
• Vergi və Əmək müfəttişliyi ilə münasibətdə risklərin azaldılması
• Kadr işini təşkil etməklə İR-na çəkiləcək xərclərdən azadolma
• İşçilərin əmək münasibətlərinin sistemli təşkili.

Məhdud kadr işlərinin təşkili

Xüsusilə kiçik təşkilatlarda İnsan Resurslarının idarəedilməsi üzrə struktur bölmələr mövcud olmur. Good Finance müştərilərinə məhdud kadr uçotu xidmətini təklif edir. Xidmət işçilərin qeydiyyata alınması, əmək müqavilələrinin bağlanması, icbari sığorta, əmək haqqı kartlarının açılması, məzuniyyətlərin, ezamiyyələrin sənədləşdirilməsi, xəstəlik hesablanması və sənədləşdirilməsi və s. tipli işləri özündə əks etdirir.

Faydalar:
• Vergi və Əmək müfəttişliyi ilə münasibətdə risklərin azaldılması
• Kadr işini təşkil etməklə İR-na çəkiləcək xərclərdən azadolma
• İşçilərin əmək münasibətlərinin sistemli təşkili.