Agent xidmətləri

Vergi idarələrində və digər rəsmi strukturlarda agent qismində çıxış etmək

Müştərilərdə dövlət orqanları ilə görüşdə çox zaman bir fobiyanın olduğunu müşahidə edirik. Sahibkarlar necə olur-olsun görüşə getməməyi üstün tuturlar. Biz, Good Finance komandası olaraq müştəri adından onu vergi, Əmək müfəttişliyi, MBNP və s. orqanlarda təmsil edərək xidmətlərimizi təklif edirik. Dövlət orqanları ilə danışıqlar aparmaq, onların qeydlərini dinləmək və buna uyğun reaksiya vermək, müştəri adından fikirləri əsaslandıraraq çatdırma və s. tipli işləri yüksək səviyyədə həyata keçiririk.

Faydalar:
• Sahibkarı tamamilə vergi və digər dövlət orqanları qarşısında təmsil etmək
• Yaranmış problemləri sahibkara qədər artıq həll etmək və bu barədə sahibkara məlumat vermək.

Vergi idarələrində və digər rəsmi strukturlarda agent qismində çıxış etmək

Müştərilərdə dövlət orqanları ilə görüşdə çox zaman bir fobiyanın olduğunu müşahidə edirik. Sahibkarlar necə olur-olsun görüşə getməməyi üstün tuturlar. Biz, Good Finance komandası olaraq müştəri adından onu vergi, Əmək müfəttişliyi, MBNP və s. orqanlarda təmsil edərək xidmətlərimizi təklif edirik. Dövlət orqanları ilə danışıqlar aparmaq, onların qeydlərini dinləmək və buna uyğun reaksiya vermək, müştəri adından fikirləri əsaslandıraraq çatdırma və s. tipli işləri yüksək səviyyədə həyata keçiririk.

Faydalar:
• Sahibkarı tamamilə vergi və digər dövlət orqanları qarşısında təmsil etmək
• Yaranmış problemləri sahibkara qədər artıq həll etmək və bu barədə sahibkara məlumat vermək.

Xüsusuilə İqtisad məhkəməsində təmsil olunmaq baxımından sahibkarlar problemlərlə üzləşir və real durumu məhkəmə orqanlarına düzgün çatdıra bilmirlər. Adətən həmin məhkəmələrdə ittiham edən tərəflər mühasibat – maliyyə istiqamətli biliklərə sahib olan şəxslər olurlar deyə onların suallarını cavablandırmağı da Good Finance olaraq müştəri adından həyata keçiririk. Bu xidmət növümüz vaxtaşırı olaraq məhkəmə işi olan müştərilərimiz üçün xüsusilə əvəzedilməzdir.

Faydalar:
• Sahibkarı tamamilə vergi və digər dövlət orqanları qarşısında təmsil etmək
• Məhkəmələrdə ekspert və təmsilçi kimi təmsil olunmaq.

Məhkəmələrdə və dövlət orqanlarında müştərinin maraqlarını təmsil etmək

Məhkəmələrdə və dövlət orqanlarında müştərinin maraqlarını təmsil etmək

Xüsusuilə İqtisad məhkəməsində təmsil olunmaq baxımından sahibkarlar problemlərlə üzləşir və real durumu məhkəmə orqanlarına düzgün çatdıra bilmirlər. Adətən həmin məhkəmələrdə ittiham edən tərəflər mühasibat – maliyyə istiqamətli biliklərə sahib olan şəxslər olurlar deyə onların suallarını cavablandırmağı da Good Finance olaraq müştəri adından həyata keçiririk. Bu xidmət növümüz vaxtaşırı olaraq məhkəmə işi olan müştərilərimiz üçün xüsusilə əvəzedilməzdir.

Faydalar:
• Sahibkarı tamamilə vergi və digər dövlət orqanları qarşısında təmsil etmək
• Məhkəmələrdə ekspert və təmsilçi kimi təmsil olunmaq.